STT educatie

Theater en Drama een stevige plek in de school

Theater en drama zijn een belangrijk onderdeel binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Van theater kun je leren. Over de kunsten, maar ook over jezelf en anderen. Waar voorstellingen kinderen laten kennismaken met podiumkunsten en een wereld aan verbeelding en verwondering, biedt het reflecteren en zelf spelen de mogelijkheid sociale vaardigheden, eigen talenten en smaak te ontwikkelen. De combinatie van receptieve (kijken), actieve (doen) en reflectieve (beschouwen) theaterervaringen is hierbij het meest effectief gebleken.

Veel scholen geven aan theater en drama een vaste plek in de school te willen geven, maar weten niet goed hoe. Speciaal hiervoor heeft de STT-Academie een aanbod ontwikkeld dat zich richt op het verankeren van theater in de leerlijn kunstzinnige oriëntatie.

Lesmateriaal

Goed lesmateriaal zorgt voor inbedding van datgene wat de kinderen in het theater zien en ervaren. Elke voorstelling binnen ons aanbod is daarom voorzien van overzichtelijk en relevant digitaal lesmateriaal. Bestaande uit een inleiding op de voorstelling en denk-doe-spel vragen en opdrachten die u naderhand met de klas kunt doen.

Verdieping in de klas: voor leerlingen en leerkrachten

Naast het lesmateriaal bieden wij diverse mogelijkheden om theaterbezoek en drama een stevige plek in het cultuuraanbod van de school te geven. Het bezoeken van een theatervoorstelling kan gecombineerd worden met een korte serie verdiepende lessen in de klas.  Ook is er de mogelijkheid voor (teams van) leerkrachten zich te bekwamen in spelvaardigheid of reflecteren op een voorstelling. Het creatieve proces staat in beide gevallen centraal.

Jolan van de Waeter is binnen het team van STT-produkties de innovatieve en energieke schakel tussen onderwijs en cultuuraanbieders.